Skip links

Sessió informativa sobre el programa LIFE de la Unió Europea

Sessió informativa sobre el programa LIFE de la Unió Europea
Dimarts 15 de juliol de 2014 de 9.30h a 13.00h Mallorca (Presencial)
Auditòrium Parc Bit c/Laura Bassi, s/n
Centre empresarial Son Espanyol 07121 Palma
Mes informació
Enterprise Europe Network / Centre Balears Europa
Palau Reial,17
ES07001 – Palma de Mallorca
Tel.:+34 971 784346
Fax: +34 971 784335
www.empresaeuropa.es